top of page

Konu: Sözlü Bildiri Sunumları- 5

Oturum Başkanları: Bahriye Çelik - Ayşe Uysal

Konuşmacı: İlayda Alçıtepe - Taner Tan - Maryam Sabour Takanlou

bottom of page