top of page

Konu: Sözlü Bildiri Sunumları- 6

Oturum Başkanları: Nevin Alayvaz Arslan - Utku Iltar 

Konuşmacı: Mehmet Dokumacı - Hülya Çinar - Duygu Sanay

bottom of page